Vinterunderhåll

Vinterunderhåll

Vår mångåriga erfaren­het kring logistik och utförande av vinterunderhåll har gett en trygghet till våra kunder. Vi säkerställer att halkolyckor förebyggs på gång- och cykelvägar och att framkomligheten är säkrad till era fastigheter. Vi utför vinteruppdrag åt både företag, myndigheter och privatpersoner.

Snöröjning & halkbekämpning

Vi utför snöröjning och halkbekämpning samt vid behov bortforsling av snö i hela Stockholmsområdet. Vi arbetar manuellt såväl maskinellt och har tillgång till maskiner i alla storleksklasser som ger möjligheten att göra ett ekonomiskt och miljöanpassat maskinval till det specifika uppdraget. Inför vintern hyr vi ut vintersandlådor som återfylls vid behov och för att så småningom hämtas in när våren anlänt.

Jourbevakning

Under vinterperioden 15 november till 31 mars påföljande år har Nicator AB beredskapsförlagd jourtjänst vilket innebär att jourhavande arbetsledare kontinuerligt är ute och kontrollerar eventuellt nedfallna snömängder eller uppkomna halkrisker. En trygghet som gör att ni kan sova gott även när vintern kommer till Stockholmsområdet.

Sandupptagning

När vintern bedarrat hjälper vi er att ta upp den sand som lagts ut under vintern. Ihopsamlad sand tas upp och transporteras bort.

Hör gärna av er för en kostnadsfri offert.

Kenneth Lundin
070 – 515 01 66
kenneth.lundin@nicator.net

Trädgårdsskötsel     |     Vinterunderhåll     |     Markanläggning

Copyright © 2017 Nicator AB