Våra tjänster

Här kan ni ta del av och läsa mer om alla våra tjänster.
Hjärtligt välkomna med frågor och funderingar om vad ni önskar hjälp med

Trädgårdsskötsel

Vi hjälper våra kunder att sköta, vårda och förädla sina trädgårdar och parker. Gräsklippning, årstidsplanteringar, häckklippning, ogräsrensning, trädbeskärning och renhållning tillhör vår dagliga verksamheten och anpassas efter era önskemål. Läs mer

Vinterunderhåll

Vi utför snöröjning och halkbekämpning samt vid behov bortforsling av snö i hela ABC-området. Vi har jourbevakning under hela avtalsperioden så att ni kan sova gott även när snö och halka drabbar Stockholm. Läs mer

Markanläggning

Vi erbjuder totalentreprenad på anläggning av utemiljöer. Vi lägger stort värde i att utemiljön ska fungera tillsammans med omgivningen och fylla sin funktion under årets alla årstider. Läs mer

Copyright © 2017 Nicator AB