Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel

En trivsam utemiljö ger tryggare boende och minimerar förstörelse. Våra trädgårdsskötselavtal skräddarsys efter era specifika önskemål och våra erfarenheter. Vår ambition är utföra arbetet med högsta kvalité på ett kostnadseffektivt sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Därför förspråkar vi gärna fleråriga underhållsavtal av hela utemiljön.

Trädgårdar & utemiljöer

Vi utför uppdrag som innehåller både upprätthållande av skötselstatusen samt att aktivt komma med förbättringsförslag innehållande prioriteringar, skötselintervaller eller upprustning. Gräsklippning, årstidsplanteringar, häckklippning, trädbeskärning, ogräsrensning och renhållning ingår ofta i trädgårdsavtal.

Trädvård

Våra konsultarbeten utförs av erfarna certifierade arborister och ni som beställare får ett trädbestånd inriktat på säkerhet, funktion och estetik. Vi erbjuder bland annat inventering och besiktning av trädbestånd, höghöjdsfällningar och -beskärningar samt trädvärderingar vid skador.

Hör av er så hjälper vi er vidare om vi inte kan erbjuda tjänsten.
För frågor och offertförslag vänd er till:

Kenneth Lundin
070 – 515 01 66
kenneth.lundin@nicator.net

Trädgårdsskötsel     |     Vinterunderhåll     |     Markanläggning

Copyright © 2017 Nicator AB