Ny ansvarig för Vinterunderhållet i Nicator sedan den 21 september 2015.

Vår nya medarbetare Joachim Lorenz har lång erfarenhet – både egen praktisk erfarenhet, samt även ansvarat för jourbevakning och utringning av personal och UE sedan år 2000.
Joachims kontakt enligt nedan

Joachim Lorenz
Ansvarig vinterunderhåll

jocke.lorenz@nicator.net
www.nicator.net

Tel. vxl. 08-756 87 80
Tel. dir. 070-990 09 20

Jakobdalsvägen 19, plan 9
Box1203 – 131 27 NACKA STRAND