Det går bra för Nicator och vi behöver nyanställa.

Vi söker:
Tre medarbetare till Trädgård/Markskötsel
En arbetande förman Trädgård/Markskötsel
Två st. Anläggningsarbetare

Mer information på vår jobbsida.

Välkommen att söka till ett framgångsrikt företag!