Vi har nöjet att presentera ett större kulvertarbete som vi har fått förtroendet att genomföra åt Stena Fastigheter AB. Projektet kommer pågå fram till april och innebär tillsammans med övriga arbeten på markanläggning en bra och intensiv start på detta år också.

/Marcel