2018-05-25, GDPR För mer info klicka här.

Den 25 Maj träder EUs dataförordning GDPR i kraft. Vi skyddar dina personuppgifter och hanterar dem i enlighet med kraven som ställs. Läs gärna vår Integritetspolicy GDPR för mer information.

Trädgårdsskötsel

Vinterunderhåll

Markanläggning

                                                             

Om oss

Nicator AB är ett tjänste- och serviceföretag som grundades 1997. En modern organisation som möter dina krav på effektivitet, kompetens och intresse. Vi arbetar med trädgårdsskötsel, markanläggning och vinterunderhåll i hela Storstockholm. Vi sitter i ljusa trevliga lokaler i Nacka Strand med lokalkontor i Solna och Upplands Väsby.

Företaget har sedan starten vuxit till en aktör känd för sin kvalitet och ser­vice inom alla aspekter av urban utemiljö. Våra tre verksamhetsområden är starkt knutna till varandra och varje område genererar fördelar till de andra. Detta ger oss möjlighet att ge beställare av våra tjänster en välsmord helhetslösning för utemiljön.

Vår Uppförandekod beskriver våra värderingar och hur vi arbetar både internt och externt. Läs hela.

Koncernen

Nicator AB ingår i koncernen Växjö Entreprenad AB som verkat inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 1989.

Koncernen består av Nicator AB med yttre fastighetsservice, Lindqvist Bygg AB som erbjuder stomkomplettering och hyresgästanpassning samt MFS AB som tillhandahåller teknisk fastighetsservice.

Dessa fyra tjänster utgör kärnan i koncernens verksamhet. Att kunna kombinera dessa tjänster i en och samma helhetslösning är vi ensamma om på marknaden. Alla tre företagen växer och är beviset på att det kan vara mycket bra med en annorlunda leverantör av bygg- och fastighetstjänster.

Under 2016 omsatte koncernen drygt 400 MSEK och har idag knappt 100 st anställda.

Copyright © 2017 Nicator AB